Gdzie należy zastosować znaki bezpieczeństwa?

Gdzie należy zastosować znaki bezpieczeństwa?

Przez znaki bezpieczeństwa należy rozumieć specjalne tabliczki z symbolami i piktogramami, które umieszczane są w newralgicznych punktach w siedzibie każdej firmy oraz w miejscach użyteczności publicznej. Zarówno ich wygląd, jak i rozmieszczenie w przestrzeni są regulowane przez prawo. Skuteczność, z jaką znaki BHP informują o potencjalnych zagrożeniach oraz sposobach radzenia sobie z nimi, przekłada się na ograniczenie ryzyka wypadku w czasie pracy, a także szybką ewakuację w razie pożaru.

Jakie są rodzaje znaków BHP?

Wygląd znaków bezpieczeństwa i higieny pracy nie może być przypadkowy, dlatego grafika umieszczona na każdej z tablic musi być przygotowana przez wykwalifikowany zespół. Wśród znaków BHP wyróżniamy znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu, a także bezpieczeństwa i informacyjne. Dzięki nim miejsce pracy jest bezpieczne, a podejmowane w nim działania – jasno określone. Znaki bezpieczeństwa często zawierają tekst, który ułatwia zrozumienie ich znaczenia. Prawidłowe umieszczenie znaków BHP jest jednym z obowiązków wykonywanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jeśli chcesz skorzystać z usług PPOŻ w Gdyni i mieć pewność, że Twoi pracownicy są bezpieczni, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Znaki BHP należy bowiem zamontować zgodnie z wielkością i strukturą budynku.

Gdzie powinny znaleźć się znaki BHP?

Szczególne znaczenie mają znaki ewakuacyjne, które pozwalają na sprawne opuszczenie budynku w przypadku zagrożenia. Powinny być zatem umieszczone tam, gdzie instynktownie biegnie wzrok, w celu jasnego wskazywania drogi ewakuacji – w korytarzach, przy schodach i stopniach oraz przy każdej zmianie kierunku ruchu. Z kolei znaki przeciwpożarowe i instrukcje należy zainstalować przy sprzęcie gaśniczym, by sposób jego użycia nie pozostawiał wątpliwości.