Kontrola trzeźwości pracowników, a zmiany prawne 2023

Kontrola trzeźwości pracowników, a zmiany prawne 2023

Celem wprowadzanych zmian w obowiązującym dotychczas prawie było zapobieganie wypadkom, które mogą być spowodowane działaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Jakie regulacje weszły w życie w 2023 roku i o czym warto pamiętać?

Kontrola trzeźwości pracowników, a obowiązki pracodawcy

Kontrola trzeźwości pracowników jest ważna z punktu widzenia pracodawców. Są oni zobowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla swojego personelu. Nowe przepisy wprowadzone w 2023 roku wymagają regularnego sprawdzania trzeźwości pracowników, szczególnie w przypadku wykonywania zawodów związanych z wysokim ryzykiem. Należy pamiętać, że pracownicy, którzy nie przestrzegają tych przepisów, mogą ponieść poważne konsekwencje prawne, włączając w to również znaczące sankcje finansowe. Kontrola trzeźwości pracowników powinna być przeprowadzana w sposób profesjonalny i bezpieczny. Warto skorzystać z usług specjalistycznych firm zajmujących się usługami BHP, które posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Co ważne, pracownicy muszą być poinformowani o celu i sposobie przeprowadzenia oraz o możliwych konsekwencjach, jakie mogą wynikać z wyników kontroli.

Co warto wiedzieć?

Kontrola trzeźwości pracowników jest istotna zwłaszcza przypadku zawodów związanych z wysokim ryzykiem dla zdrowia i życia. Są to m.in. kierowcy, pracownicy budowlani oraz osoby obsługujące maszyny i urządzenia przemysłowe. Nowe przepisy wprowadziły również zmiany w polskim prawie pracy, dotyczące kontroli trzeźwości w miejscu pracy. Od 21 lutego 2023 roku, po wprowadzeniu odpowiednich przepisów wewnątrzzakładowych, pracodawca ma możliwość przeprowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników, włącznie z obecnością innych środków psychoaktywnych. To jednak nie wszystko. Kontrolę można przeprowadzić bez konieczności angażowania policji, samodzielnie lub z udziałem firmy zajmującej się usługami BHP.