OBSŁUGA BHP FARM WIATROWYCH

Zgłoś się do specjalistów!

Potrzebujesz obsługi BHP do farm wiatrowych w okolicach Gdańska lub Gdyni?

Szereg zadań, które wykonywane są w związku z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, jest szczególnie niebezpiecznych dla biorących udział w pracach osób zatrudnionych. Przede wszystkim jest to związane z faktem, że są to prace na wysokości oraz prace wewnątrz urządzeń technicznych.

Dlatego dla utrzymania wysokiego standardu bezpieczeństwa niezwykle ważne jest egzekwowanie i stosowanie środków zabezpieczających, a także szczególnie skrupulatnego nadzoru połączonego z prowadzeniem właściwych szkoleń i instruktaży, które obejmują informacje dotyczące przydziału pracy oraz kolejność wykonywanych zadań. Co więcej, pracownicy muszą sobie zdawać sprawę z funkcjonujących zasad BHP, które obowiązują na ich stanowiskach.

Charakterystyka obsługi BHP elektrowni wiatrowych

Niezwykle ważne w obsłudze BHP elektrowni wiatrowych jest utrzymanie wysokiej zgodności prowadzonej dokumentacji. Warto wiedzieć, że zgodnie z przepisami praca wewnątrz urządzeń technicznych powinna mieć charakter pisemnego pozwolenia w trybie ustalonym przez pracodawcę. Trzeba też podkreślić, że przebywające wewnątrz osoby muszą właściwie asekurowane przez minimum jedną osobę, która znajduje się na zewnątrz i jest w stałym kontakcie z pracownikami wewnątrz urządzenia.

W trakcie prac szczególnie niebezpiecznych należy postępować w myśl przygotowanych wcześniej wytycznych i procedur w danym przedsiębiorstwie.

Jeśli nie zostały one jeszcze określone (lub doprecyzowane) nasi specjaliści pomogą Państwu zadbać o podwyższony standard bezpieczeństwa. Szczególnie ważna jest procedura szybkiej ewakuacji pracowników znajdujących się na wysokości.

Kolejnym niezwykle istotnym czynnikiem jest przestrzeganie dopuszczalnych prędkości wiatru w trakcie wszystkich prowadzonych prac. W momencie, gdy wiatr się nasili, należy niezwłocznie przerwać prace i opuścić elektrownię. Trzeba jednak podkreślić, że wartości graniczne podmuchów nie są jedynym czynnikiem, który może doprowadzić do przerwania prac. Równie ważne są drgania, które zagrażają pracownikom znajdującym się na wysokościach lub wewnątrz urządzeń.

Potrzebujesz obsługi BHP do farm wiatrowych?

Zgłoś się do specjalistów!