SZKOLENIA BHP

Szkolenia e‑learning z zakresu BHP i PPOŻ

Szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników w formie online

Szkolenia e-learningowe to doskonałe rozwiązanie w każdej sytuacji. Łatwy dostęp do materiałów i ograniczenie kosztów związanych z przygotowaniami szkoleń.

W ramach zakupionego szkolenia otrzymujesz dostęp do konsultacji za pośrednictwem linii wsparcia. Codziennie odpowiadamy na wszystkie pytania.

Umów się już dziś!

Szkolenia okresowe BHP

Zapewnienie pracownikom odpowiednich szkoleń z zakresu BHP jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Bardzo często, również osoby wykonujące pracę na własny rachunek muszą posiadać odpowiednie szkolenia z zakresu BHP, ze względu na wymagania kontrahentów. Oferowane przez nas szkolenia zapewnią bezpieczeństwo Tobie, Twoim pracownikom i Twojej Firmie.

Oferujemy również szkolenia specjalistyczne, dostosowane do potrzeb Klienta, przygotowywane indywidualnie, zgodnie z wymaganiami.

Mają one na celu przygotowanie pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy poprzez przekazanie mu zasad i przepisów bhp w konkretnej branży, dziedzinie, na specyficznym stanowisku.

Po zakończeniu każdego szkolenia otrzymujecie Państwo komplet wymaganej przepisami dokumentacji szkoleniowej – zaświadczenia o odbyciu szkolenia przez pracowników, program i dziennik szkolenia oraz rejestr zaświadczeń.

W naszej ofercie znajdą państwo wszystkie wymagane przepisami prawa szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasza oferta szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie przeciwpożarowe (PPOŻ)

Składa się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Przeprowadzany jest przez służbę BHP. 

Szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenie może odbywać się w siedzibie Waszej Firmy, w innym miejscu przez was wskazanym lub w zapewnionej przez nas sali wykładowej.

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Szkolenie okresowe dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne

 Szkolenia okresowe dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 1 rok.

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie może odbywać się formie kursu stacjonarnego, lub jako szkolenie zdalne (tzw. samokształcenie kierowane)

Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami

Szkolenie przeznaczone dla osób kierujących pracownikami – mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych, menedżerów, liderów zespołów.

Przygotowanie do kontroli PIP

Oferujemy następujące opcje szkoleń:

Umów się już dziś!

Co zyskujesz z naszymi szkoleniami BHP?

Prowadzone przez nas szkolenia BHP znacząco przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w danym zakładzie pracy. Przede wszystkim jest to związane z naszą kadrą szkoleniową, którą stanowią specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z ogromnym doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy.

 Co więcej, wielu z naszych obecnych pracowników swoją karierę zawodową zaczynało na różnych stanowiskach w branżach: budowlanej, stoczniowej, logistycznej, portowej, transportowej i konstrukcyjnej. Dzięki temu nie tylko świetnie rozumieją wyzwania, z którymi muszą zmagać się pracownicy, ale także mają wiedzę o najczęściej popełnianych błędach, które mogą być przyczyną wypadku w pracy.