Zapewnienie pracownikom odpowiednich szkoleń z zakresu BHP jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Bardzo często, również osoby wykonujące pracę na własny rachunek muszą posiadać odpowiednie szkolenia z zakresu BHP, ze względu na wymagania kontrahentów. Oferowane przez nas szkolenia zapewnią bezpieczeństwo Tobie, Twoim pracownikom i Twojej Firmie.

Oferujemy również szkolenia specjalistyczne, dostosowane do potrzeb Klienta, przygotowywane indywidualnie, zgodnie z wymaganiami. Mają one na celu przygotowanie pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy poprzez przekazanie mu zasad i przepisów bhp w konkretnej branży, dziedzinie, na specyficznym stanowisku.

Po zakończeniu każdego szkolenia otrzymujecie Państwo komplet wymaganej przepisami dokumentacji szkoleniowej – zaświadczenia o odbyciu szkolenia przez pracowników, program i dziennik szkolenia oraz rejestr zaświadczeń.

W naszej ofercie znajdą państwo wszystkie wymagane przepisami prawa szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oferujemy następujące opcje szkoleń:

  • szkolenie wstępne dla pracowników rozpoczynających pracę – w siedzibie firmy, na terenie wykonywania prac, na terenie budowy itp. – dostosujemy się do Twoich potrzeb,
  • szkolenia okresowe – stacjonarne, w siedzibie Twojej firmy, lub zorganizowane przez nas poza firmą,
  • szkolenia okresowe zdalne (w trybie tzw. samokształcenia kierowanego) – pozwalają Twoim pracownikom na samodzielne zdobycie wiedzy, pod naszą stała opieką,
  • szkolenia dodatkowe, dostosowane do twoich indywidualnych potrzeb – dodatkowego doszkolenia pracowników, przypomnienia wiedzy z zakresu bhp osobom kierującym pracownikami w twojej firmie, szkolenie w specyficznych zawodach, stanowiskach pracy – określ Twoje potrzeby a my zajmiemy się resztą!

Co zyskujesz z naszymi szkoleniami BHP?

Prowadzone przez nas szkolenia BHP znacząco przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w danym zakładzie pracy. Przede wszystkim jest to związane z naszą kadrą szkoleniową, którą stanowią specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z ogromnym doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy. Co więcej, wielu z naszych obecnych pracowników swoją karierę zawodową zaczynało na różnych stanowiskach w branżach: budowlanej, stoczniowej, logistycznej, portowej, transportowej i konstrukcyjnej. Dzięki temu nie tylko świetnie rozumieją wyzwania, z którymi muszą zmagać się pracownicy, ale także mają wiedzę o najczęściej popełnianych błędach, które mogą być przyczyną wypadku w pracy.

Szkolenia BHP w Gdyni i Gdańsku

Umów się już dziś!