TWOJA SŁUŻBA BHP

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy (Służba BHP) ma za zadanie doradzanie oraz kontrolę działań pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dla dużych firm (od 100 do 600 zatrudnionych) przepisy przewidują utworzenie wewnętrznej służby bhp w odpowiednim zakresie etatowym/ilościowym.

Gdy w przedsiębiorstwie jest zatrudnionych mniej niż 100 osób, zadania służby BHP można powierzyć pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, niektórych przypadkach zadania te może wykonywać sam pracodawca.

W przypadku gdy sam pracodawca oraz jego pracownicy nie posiadają w tym zakresie kwalifikacjach – zadania służby BHP mogą być przekazane zewnętrznemu specjaliście ds. BHP, posiadającemu odpowiednie kwalifikacje i staż zawodowy.

Uprawnienia służby BHP:

 • przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,
 • występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • występowania do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • występowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,
 • niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
  niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób,
 • wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.
twoja służba bhp

Jeżeli:

 • Nie masz czasu zajmować się osobiście kwestiami BHP w Twojej firmie
 • Nie masz wykwalifikowanych pracowników którym mógłbyś powierzyć te zadania lub nie chcesz obciążać ich dodatkowymi obowiązkami
 • Chcesz działać zgodnie z prawem
 • Zależy Ci na bezpieczeństwie twoich pracowników
 • przede wszystkim zależy Ci na bezpieczeństwu twoich pracowników i spokoju w prowadzeniu biznesu

Powierz nam prowadzenie w Twojej firmie Służby BHP

Oferta:

 • Pełnienie obowiązków służby BHP w Twojej firmie
 • Zakres działań dopasowany do potrzeb i specyfiki Twojej firmy
 • Umowę miesięczną, roczną, lub umowę otwartą – korzystasz z naszych usług, kiedy tego potrzebujesz
 • działania doraźne w razie potrzeby – kontroli PIP, ZUS, wypadku lub innych zdarzeń z zakresu BHP
 • pełen profesjonalizm, który  da Ci pewność, że w sprawach bezpieczeństwa pracy w Twojej firmie wszystko jest ok, a ty i Twoi ludzie możecie zająć się waszą podstawową pracą.

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt