OCHRONA PPOŻ

Usługi PPOŻ

Zadbaj o bezpieczeństwo Twoich pracowników i firmy, skorzystaj z naszej profesjonalnych usług ochrony przeciwpożarowej.

Poszukujesz usług ppoż. i BHP?

USLUGI PPOZ
Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy – dlaczego jest ważna?

Tak postawione pytanie może wydawać się nieco naiwne, jednakże statystyki są nieubłagane. W samym 2021 roku w zakładach pracy miało miejsce ponad 2 tys. pożarów. Oznacza to, że problem jest wciąż bagatelizowany przez wielu przedsiębiorców, czego efektem są zdarzenia niebezpieczne, w wyniku których życie straciło ponad dwieście osób, a ponad tysiąc uległo trwałym uszkodzeniom ciała.

Tak postawione pytanie może wydawać się nieco naiwne, jednakże statystyki są nieubłagane. W Dodatkowo, należy podkreślić również ważność posiadania odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych w oszacowywaniu odszkodowania. Znaczna większość towarzystw ubezpieczeniowych zleca swoim specjalistom dokładne zbadanie i przeanalizowanie stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych w danym zakładzie pracy, który uległ katastrofie. Na tej podstawie może zostać znacząco obniżone odszkodowanie, a w wyniku rażących zaniedbań – cofnięte zostaje jego wypłacenie.

Podstawa prawna

Ochrona przeciwpożarowa – obowiązki

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz wielu innych aktów prawnych obligują pracodawców, właścicieli, zarządców, użytkowniku budynku, obiektów budowlanych lub terenów do szeregu czynności związanych z ochroną przeciwpożarową.

Wypełnienie większości tych obowiązków wymaga posiadania wiedzy oraz wykonywania obowiązków z zakresu obejmującego m.in.:

 • przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

 

 • zapewnienia konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 • zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji,
 • przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu zakładu do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 • sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego:

Jeżeli:

 • nie masz czasu na samodzielne wykonywanie obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • nie posiadasz pracowników kompetentnych w tym zakresie,
 • obowiązki z zakresu PPOŻ dotyczą Twojej firmy jedynie w ograniczonym zakresie,
 • potrzebujesz jedynie sporadycznej pomocy w tym zakresie,

Poszukujesz usług ppoż. i BHP?

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

Skontaktuj się z nami, pomożemy!