WYPADKI PRZY PRACY

Każdego roku w Polsce:

 • ok 80 tyś ludzi zostaje poszkodowanych w wypadkach przy pracy
 • ok 400 osób ulega ciężkim wypadkom tracąc zdrowie
 • ok 200 osób traci życie w wypadkach w trakcie pracy

Podstawa prawna:

Ustawa Kodeks Pracy nakłada na pracodawców i inne osoby/podmioty organizujące pracę szereg obowiązków w sytuacji kiedy ich pracownik, zleceniobiorca, uczeń/praktykant uległ wypadkowi przy pracy.

Są to obowiązki doraźne takie jak:

 • Obowiązek udzielenia pomocy osobom poszkodowanym,
 • Obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku w określonych przypadkach,
 • Obowiązek powiadomienia Inspektora Pracy oraz Prokuratora w przypadku wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych,

Oraz obowiązki formalno-prawne:

 • Powołanie zespołu powypadkowego do wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wypadku
 • Sporządzenie Protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (Protokół Wypadkowy)
 • Przekazanie dokumentacji powypadkowej odpowiednim instytucjom – ZUS, PIP, Prokuratura
 • Podjęcie działań naprawczych, korygujących w celu zapobiegania kolejnym wypadkom

Jeżeli Twój Pracownik, Zleceniobiorca, Uczeń, lub Praktykant w Twojej Firmie zostali poszkodowani w wypadku przy pracy, pomożemy Ci natychmiast odpowiednio zareagować tak by zminimalizować negatywne skutki zdarzenia dla Twoich Pracowników, ograniczyć ryzyko prawne dla Twojej firmy i przeprowadzić postępowanie powypadkowe zgodnie z wymaganiami prawnymi.

wypadki przy pracy

Oferta:

 • Kierowanie zespołem powypadkowym w skład którego wejdą nasi specjaliści ds., BHP raz Ty lub Twój pracownik;
 • Przeprowadzenie postępowania powypadkowego – oględziny miejsca wypadku, wykonanie dokumentacji fotograficznej, wysłuchanie poszkodowanych, świadków, ew. konsultacje z lekarzami, specjalistami, którzy pomogą wyjaśnić przyczyny zdarzenia;
 • Sporządzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej;
 • Pomoc Firmie i poszkodowanym w kontaktach z właściwymi instytucjami (ZUS, PIP, SANEPID)
 • Sporządzenie i prowadzenie Rejestru wypadków przy pracy

Definicja wypadku przy pracy:

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

Za wypadek przy pracy uważany jest także wypadek, który zdarzył się w czasie drogi między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku pracowniczego, gdy pracownik pozostawał w tym czasie do dyspozycji pracodawcy.

Pomożemy również, gdy:

 • Twój pracownik uległ wypadkowi w drodze do lub z pracy
 • Stan zdrowia pracownika uległ pogorszeniu po pewnym czasie od zdarzenia i konieczna jest zmiana kwalifikacji wypadku przy pracy oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji
 • Nie jesteś pewny, czy zdarzenie, które miało miejsce w Twojej firmie, powinno być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy

Pamiętaj! Brak reakcji lub niewłaściwe działania podjęte po wypadku w pracy, mogą w konsekwencji narazić Ciebie lub Twoją firmę na odpowiedzialność prawną oraz finansową zarówno ze strony organów państwowych takich jak Inspekcja Sanitarna, PIP, Sądy jak i ze strony poszkodowanych, instytucji finansowych takich jak towarzystwa ubezpieczeniowe oraz pracowników i ich rodzin w ramach powództwa cywilnego

Natychmiastowa i prawidłowa reakcja pracodawcy, przełożonego, osoby kierującej pracownikami na wypadek w pracy jest bardzo ważna dla zapewnienia pomocy poszkodowanym, spełnienia wymagań prawnych i rzetelności postępowania powypadkowego. Oferujemy naszą pomoc w tym zakresie o dowolnej porze, 24/7.

WYPADEK? – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kontakt