WYPADKI PRZY PRACY

Miałeś wypadek przy pracy?

Pamiętaj! Brak reakcji lub niewłaściwe działania podjęte po wypadku w pracy, mogą w konsekwencji narazić Ciebie lub Twoją firmę na odpowiedzialność prawną oraz finansową zarówno ze strony organów państwowych takich jak Inspekcja Sanitarna, PIP, Sądy jak i ze strony poszkodowanych, instytucji finansowych takich jak towarzystwa ubezpieczeniowe oraz pracowników i ich rodzin w ramach powództwa cywilnego

Skontaktuj się z nami, pomożemy!

Wypadki przy pracy
TROCHĘ TEORII

Definicja wypadku przy pracy

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

Za wypadek przy pracy uważany jest także wypadek, który zdarzył się w czasie drogi między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku pracowniczego, gdy pracownik pozostawał w tym czasie do dyspozycji pracodawcy.

Każdego roku w Polsce:

ok. 80 tyś ludzi zostaje poszkodowanych w wypadkach przy pracy
ok. 400 osób ulega ciężkim wypadkom tracąc zdrowie
ok. 200 osób traci życie w wypadkach w trakcie pracy
OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Wypadek przy pracy - przepisy prawne

Ustawa Kodeks Pracy nakłada na pracodawców i inne osoby/podmioty organizujące pracę szereg obowiązków w sytuacji kiedy ich pracownik, zleceniobiorca, uczeń/praktykant uległ wypadkowi przy pracy.

Są to obowiązki doraźne takie jak:

  • Obowiązek udzielenia pomocy osobom poszkodowanym,
  • Obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku w określonych przypadkach,
  • Obowiązek powiadomienia Inspektora Pracy oraz Prokuratora w przypadku wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych,

Oraz obowiązki formalno-prawne:

  • Powołanie zespołu powypadkowego do wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wypadku
  • Sporządzenie Protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (Protokół Wypadkowy)
  • Przekazanie dokumentacji powypadkowej odpowiednim instytucjom – ZUS, PIP, Prokuratura
  • Podjęcie działań naprawczych, korygujących w celu zapobiegania kolejnym wypadkom

Oferta:

Pomożemy również, gdy:

Jeżeli Twój Pracownik, Zleceniobiorca, Uczeń, lub Praktykant w Twojej Firmie zostali poszkodowani w wypadku przy pracy, pomożemy Ci natychmiast odpowiednio zareagować tak by zminimalizować negatywne skutki zdarzenia dla Twoich Pracowników, ograniczyć ryzyko prawne dla Twojej firmy i przeprowadzić postępowanie powypadkowe zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Szkolenie pracowników szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo

Natychmiastowa i prawidłowa reakcja pracodawcy, przełożonego, osoby kierującej pracownikami na wypadek w pracy jest bardzo ważna dla zapewnienia pomocy poszkodowanym, spełnienia wymagań prawnych i rzetelności postępowania powypadkowego. Oferujemy naszą pomoc w tym zakresie o dowolnej porze, 24/7.

Skontaktuj się z nami, pomożemy!