SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE

Szkolenia okresowe dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne w Gdyni i Gdańsku

Szkolenia okresowe dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne w Gdyni i Gdańsku

Oferujemy Państwu organizację szkoleń okresowych na stanowiskach robotniczych – szkolenie może odbywać się w siedzibie Waszej firmy, w innym miejscu przez was wskazanym lub w zapewnionej przez nas sali wykładowej. Sposób realizacji szkolenia dostosujemy do Państwa potrzeb. Szkolenie powinno odbywać się w trybie stacjonarnym, czas trwania – co najmniej 8×45 min.

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia szkolenia okresowego dla pracowników robotniczych, poszerzone o dokładne omówienie wymagań i metod bezpiecznego wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Przeznaczone jest dla osób na stanowiskach robotniczych wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, do których zalicza się przede wszystkim:

  • prace na wysokości,
  • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
  • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
  • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
  • prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji,
  • inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

Uwaga! Szkolenia okresowe dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 1 rok.

Dlaczego warto zlecić nam przygotowanie tego szkolenia?

Mamy ogromne doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników z branż o podwyższonym stopniu zagrożenia dla pracowników. Sprawia to, że pracujący u nas specjaliści charakteryzują się nie tylko kompleksowym wyszkoleniem w tej dziedzinie, ale również ogromną łatwością w przekazywaniu nabytej wiedzy.

Od wielu lat współpracujemy z przedsiębiorstwami z Gdańska, Gdyni i okolic. Wśród nich znajdują się też firmy, które zajmują się zadaniami trudnymi m.in. rozbiórką budynków. Odpowiednie przeszkolenie personelu pracującego w takich warunkach jest niezbędne, by możliwe zminimalizować zagrożenia, które wynikają ze środowiska, w którym znajdują się pracownicy.

Szkolenie pracowników szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo

Skontaktuj się z nami – telefonicznie lub mailowo!