SZKOLENIE PRZECIWPOŻAROWE

USLUGI PPOZ

Szkolenie wstępne BHP

Składa się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Przeprowadzany jest przez służbę BHP. Jego czas trwania to 3×45 min.
szkolenia PPOŻ

SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

Organizowane przez nas szkolenia z ochrony przeciwpożarowej prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy w sposób jasny objaśniają wszystkie zagadnienia związane zarówno ze skuteczną profilaktyką przeciwpożarową, jak i zasadami postępowania w wyniku pojawienia się pożaru.

W trakcie prowadzonych przez nas szkoleń pracownicy mają okazję zapoznać się nie tylko z wiedzą teoretyczną, ale również praktycznie przetestować swoje umiejętności m.in. w trakcie kontrolowanych ewakuacji. Niezwykle ważne jest, by regularnie przeprowadzać szkolenia przeciwpożarowe w zakładach pracy. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów, by w sposób znaczący obniżyć ilość potencjalnych poszkodowanych w wyniku wybuchu pożaru.

Cel Szkolenia

Instruktaż ogólny ma zapewnić uczestnikom:

Szkolenia przeciwpożarowe (PPOŻ) w Gdyni i Gdańsku

Oferujemy Państwu organizację szkoleń wstępnych dla pojedynczych pracowników lub grupy. Szkolenie może odbywać się w siedzibie Waszej Firmy lub w faktycznym miejscu wykonywania pracy (np. na budowie, w terenie, w filii zakładu itp.). Sposób realizacji szkolenia dostosujemy do Państwa potrzeb.

Umów się do nas!