Szkolenie przeciwpożarowe w Gdyni i Gdańsku

SZKOLENIA WSTĘPNE BHP

Składa się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Przeprowadzany jest przez służbę BHP. Jego czas trwania to 3×45 min.

Cel Szkolenia:

Instruktaż ogólny ma zapewnić uczestnikom:

  • zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
  • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Szkolenia wstępna BHP

SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE (PPOŻ)

Organizowane przez nas szkolenia z ochrony przeciwpożarowej prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy w sposób jasny objaśniają wszystkie zagadnienia związane zarówno ze skuteczną profilaktyką przeciwpożarową, jak i zasadami postępowania w wyniku pojawienia się pożaru.

W trakcie prowadzonych przez nas szkoleń pracownicy mają okazję zapoznać się nie tylko z wiedzą teoretyczną, ale również praktycznie przetestować swoje umiejętności m.in. w trakcie kontrolowanych ewakuacji. Niezwykle ważne jest, by regularnie przeprowadzać szkolenia przeciwpożarowe w zakładach pracy. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów, by w sposób znaczący obniżyć ilość potencjalnych poszkodowanych w wyniku wybuchu pożaru.

Oferta:

Oferujemy Państwu organizację szkoleń wstępnych dla pojedynczych pracowników lub grupy. Szkolenie może odbywać się w siedzibie Waszej Firmy lub w faktycznym miejscu wykonywania pracy (np. na budowie, w terenie, w filii zakładu itp.). Sposób realizacji szkolenia dostosujemy do Państwa potrzeb.

Szkolenia przeciwpożarowe (PPOŻ) w Gdyni i Gdańsku

Umów się do nas!

Kontakt