Podstawowe rodzaje czynników szkodliwych w miejscu pracy

Podstawowe rodzaje czynników szkodliwych w miejscu pracy

W miejscach pracy mogą występować rozmaite czynniki szkodliwe. Oto najważniejsze z nich: Zgodnie z prawem, aby zapobiec chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywanym zwodem, każdy pracodawca obowiązany jest
Gdzie należy zastosować znaki bezpieczeństwa?

Gdzie należy zastosować znaki bezpieczeństwa?

Przez znaki bezpieczeństwa należy rozumieć specjalne tabliczki z symbolami i piktogramami, które umieszczane są w newralgicznych punktach w siedzibie każdej firmy oraz w miejscach użyteczności publicznej. Zarówno ich wygląd, jak
Jak wdrożyć system zarządzania BHP?

Jak wdrożyć system zarządzania BHP?

Profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa i higieny jest kluczowym aspektem kreowania właściwych warunków pracy w każdym przedsiębiorstwie. Mimo że przepisy BHP są ustalane indywidualnie dla danego zakładu pracy, często ich wartość
Czym są instrukcje bezpieczeństwa pożarowego?

Czym są instrukcje bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego bywa też w skrócie nazywana Instrukcją Przeciwpożarową lub Instrukcją Pożarową. Jest to dokument, który może być opracowany wyłącznie przez uprawnione do tego osoby, choć odpowiedzialność za jego
Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Z oceną ryzyka zawodowego musi zapoznać się każdy nowo zatrudniany pracownik. Jest to obowiązek wynikający bezpośrednio z kodeksu pracy. Każdy bowiem właściciel firmy zgodnie z art. 226 musi nie tylko
Najważniejsze przepisy z zakresu BHP i prawa pracy

Najważniejsze przepisy z zakresu BHP i prawa pracy

Kodeks pracy Ustawa o dozorze technicznym Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP Rozporządzenie w sprawie BiHP na stanowiskach wyposażonych w
Przydatne linki

Przydatne linki

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W GDAŃSKU GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY PIP – BAZA WIEDZY BHP CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – PORTAL WIEDZY BHP PIERWSZA POMOC
Ustawy i rozporządzenia dotyczące szkoleń BHP

Ustawy i rozporządzenia dotyczące szkoleń BHP

Rozporządzenie w sprawie szkolenia BHP Rozporządzenie w sprawie szkolenia BHP – Zmiana 2005 Rozporządzenie w sprawie szkolenia BHP – Zmiana 2007 Rozporządzenie w sprawie szkolenia BHP – Zmiana 2019