Kiedy należy przeprowadzić szkolenie BHP?

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie BHP?

Wykonywanie obowiązków pracowniczych często wiąże się z różnego rodzaju ryzykami, które mogą wynikać z charakteru konkretnej pracy, wykorzystywanymi przy niej narzędziami czy urządzeniami, a także miejscem, gdzie są one realizowane. By ograniczyć zagrożenie wypadkami mogącymi prowadzić do odniesienia obrażeń, uszkodzenia używanego sprzętu czy zniszczenia surowców bądź znajdującej się w pobliżu infrastruktury wszyscy zatrudnieni powinni mieć świadomość niebezpieczeństw oraz mieć wiedzę i umiejętności niezbędne do ich unikania. Ustawodawca umieścił więc w istniejących regulacjach przepisy wymagające przejścia odpowiednich kursów, m.in. szkolenia wstępnego BHP. W Gdyni są one organizowane przez firmę Inspekcja BHP. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Jakie są rodzaje szkoleń BHP?

Przepisy Kodeksu pracy i wydane do niego akty wykonawcze, w tym rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jasno wskazują, że jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia tego rodzaju powinny przechodzić wszystkie osoby zatrudniane w danym przedsiębiorstwie. Obejmują one tzw. szkolenie wstępne, które musi mieć miejsce przed lub zaraz po rozpoczęciu przez nowo zatrudnioną osobę pracy, a także tzw. szkolenia okresowe. Są one organizowane cyklicznie, w zależności od stanowisk zajmowanych przez konkretne osoby.

Jak często powinny być organizowane okresowe szkolenia BHP?

Na stanowiskach, gdzie wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne, w ramach których pojawia się wysokie zagrożenie dla zdrowia i życia oraz istnieje duże prawdopodobieństwo wypadku, szkolenie okresowe powinno się odbywać przynajmniej raz w roku. Na stanowiskach robotniczych, szkolenie okresowe będzie konieczne raz na 3 lata. Na stanowiskach administracyjno-biurowych szkolenie okresowe jest wymagane przynajmniej raz na 6 lat. Osoby, które są narażone na czynniki niebezpieczne, uciążliwe albo szkodliwe dla zdrowia, a także pracownicy, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie BHP, a także pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz pracownicy służb BHP, muszą uczestniczyć w szkoleniu okresowym przynajmniej raz na 5 lat.