Na czym polega audyt BHP?

Na czym polega audyt BHP?

Istniejące przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek ścisłego przestrzegania zasad związanych z kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy. Lista powinności, z które zakład pracy musi wypełniać, jest dość długa i obejmuje m.in. zajęcie się aspektami formalnymi oraz poprawnym dokumentowaniem zdarzeń z tego obszaru, respektowanie regulacji prawnych, jak również właściwe zorganizowanie codziennego funkcjonowania firmy z pełnym poszanowaniem reguł BHP. W grę wchodzą także kwestie techniczne, a więc zmuszające do zastosowania określonych systemów bądź instalacji. Nie można też zapominać, że z bezpieczeństwem pracowników łączy się prawidłowa ochrona przeciwpożarowa. Ponieważ całość zagadnień pojawiających się w tym obszarze jest niezwykle istotne, najlepszym sposobem na zweryfikowanie czy są one prawidłowe, będzie przeprowadzenie audytu BHP. W Gdańsku usługami tego rodzaju zajmuje się firma Inspekcja Bezpieczeństwo Pracy. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Co obejmuje audyt BHP?

Audyt BHP to działania weryfikujące stan przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy połączony ze sprawdzeniem rodzaju wdrożonych procedur, stosowanych środków technicznych oraz poziomu przeszkolenia personelu. Wiąże się z ustaleniem, jakim wymaganiom formalnym podlega dana firma i kontrolą, w jakim stopniu są one zrealizowane, jeżeli chodzi o wykorzystywane środki techniczne od systemów wentylacyjnych i oświetlenia po wydawane pracownikom ubrania ochronne. W grę wchodzi sprawdzenie, czy wszystko zgadza się w kwestii wymaganej w konkretnych przypadkach dokumentacji. Liczy się też np. stworzone zaplecze socjalne i higieniczno-sanitarne, działanie systemu pierwszej pomocy czy przykładanie właściwej wagi do ergonomii.

Dlaczego warto zdecydować się na audyt BHP?

Przeprowadzenie audytu BHP daje możliwość sprawdzenia, czy firma działa zgodnie z prawem i wypełnia swoje powinności. Dzięki wykryciu ewentualnych braków i uchybień w jego ramach można nie tylko podnieść poziom bezpieczeństwa i zmniejszyć ryzyko wypadków, ale także uniknąć kar nakładanych w razie wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli PIP.