Czy szkolenie BHP może przybrać formę samokształcenia?

Czy szkolenie BHP może przybrać formę samokształcenia?

Sposobem na zmniejszenie prawdopodobieństwa, że dojdzie do wypadku przy pracy lub sytuacji stwarzającej potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia zatrudnionych, jest przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. By było to możliwe, pracownicy powinni wziąć udział w odpowiednich zajęciach np. szkoleniach okresowych BHP. W Gdańsku ich organizowaniem zajmuje się firma Inspekcja BHP. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Co trzeba wiedzieć o szkoleniach BHP?

Wykonywanie obowiązków służbowych wymaga przejścia szkolenia BHP. Zależnie od sytuacji ma ono różne formy. Dla pracowników przyjmowanych na dane stanowisko niezbędne będzie szkolenie wstępne w postaci instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego, zanim rozpoczną oni pracę. Dla już zatrudnionych przewidziano szkolenie okresowe, które może mieć postać kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Jest ono konieczne dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, technologów oraz organizatorów produkcji, jak również pracowników służb BHP, a ponadto pracowników administracyjno-biurowych oraz innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP, a także pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Czym różnią się formy szkoleń BHP?

Szkolenia BHP odbywają się w różnych formach. Instruktaż oznacza szkolenie trwające nie krócej niż dwie godziny lekcyjne. Kurs powinien trwać nie krócej niż piętnaście godzin lekcyjnych, obejmując zajęcia teoretyczne i praktyczne. Samokształcenia kierowane to praca na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia z zapewnionym kontaktem z prowadzącym. W grę wchodzi także seminarium, które trwa nie krócej niż pięć godzin lekcyjnych.