Na czym polegają szkolenia okresowe bhp?

Na czym polegają szkolenia okresowe bhp?

Szkolenia okresowe BHP to niezbędny element w procesie utrzymania bezpieczeństwa i higieny pracy. Mają one na celu uświadomienie pracownikom zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz przekazanie wiedzy na temat odpowiednich procedur i zachowań. 

Szkolenia okresowe BHP – kto musi z nich korzystać?

Szkolenia okresowe BHP są obowiązkowe dla wszystkich pracowników, niezależnie od stanowiska czy rodzaju wykonywanej pracy. Zgodnie z polskim prawem, każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te mają na celu uświadomienie pracownikom zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz przekazanie wiedzy na temat odpowiednich procedur.

Szkolenia okresowe BHP dzielą się na trzy kategorie, w zależności od poziomu ryzyka zawodowego oraz rodzaju wykonywanej pracy. Pierwsza kategoria obejmuje pracowników administracyjnych i biurowych, druga – pracowników wykonujących prace o umiarkowanym ryzyku zawodowym, a trzecia – pracowników zatrudnionych na stanowiskach o wysokim ryzyku zawodowym. W związku z tym, każdy pracownik powinien przejść szkolenie okresowe BHP odpowiednie dla swojego stanowiska pracy.

Co obejmują szkolenia okresowe BHP?

Szkolenia okresowe BHP mają na celu przekazanie pracownikom aktualnej wiedzy na temat bezpiecznych procedur i zasad obowiązujących w miejscu pracy. W trakcie szkolenia omawiane są różne aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Niezależnie od rodzaju szkolenia, jego głównym celem jest uświadomienie uczestnikom istoty przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. Szkolenia te mają również na celu zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym.

W trakcie szkolenia okresowego BHP w Gdańsku i innych miastach, omawiane są między innymi następujące tematy:

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Zasady ewakuacji

Identyfikacja zagrożeń zawodowych

Stosowanie środków ochrony indywidualnej

Zasady postępowania w przypadku pożaru