Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Z oceną ryzyka zawodowego musi zapoznać się każdy nowo zatrudniany pracownik. Jest to obowiązek wynikający bezpośrednio z kodeksu pracy. Każdy bowiem właściciel firmy zgodnie z art. 226 musi nie tylko oceniać i dokumentować ryzyko z wykonywaniem danej pracy, ale też stosować niezbędne środki profilaktyczne, pozwalające je zmniejszyć. Ma też obowiązek informować pracowników o ryzyku zawodowym, związanym z pracą, którą wykonuje i sposobach zapobiegania zagrożeniom.

Do czego używana jest ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego sporządzana je w formie pisemnej w ściśle określony sposób. Musi zawierać opis miejsca znajdowania się stanowiska w zakładzie pracy, jego powierzchnię, wysokość, stosunek powierzchni okien do podłogi oraz wszystkie pomieszczenia, do jakich dostęp ma pracownik, a także wzmiankę czy jest w zakładzie regulamin pracy, czy też poruszania się po zakładzie. Powinny być opisane codziennie wykonywane czynności na danym stanowisku pracy, gdyż nie każdy czynnik ryzyka występuje w całym procesie pracy, a w określonych jego etapach.

Kto może sporządzić ocenę ryzyka zawodowego?

Choć w świetle prawa nie ma zakazu sporządzania go samodzielnie przez pracodawcę, to w przypadku dużych zakładów, dobrze jest powierzyć sprawę specjalistom ds. BHP, by nie ominąć żadnej istotnej z punktu widzenia bezpieczeństwa sprawy. Ważne jest też pamiętać, by sporządzić ocenę ryzyka zawodowego w możliwie najprostszy sposób, co ma szczególne znaczenie, w większych firmach, gdzie stwierdzenie, co, w którym momencie może być dla pracownika zagrożeniem, pozwala nie dopuścić do wystąpienia sytuacji niebezpiecznych, bez względu na fakt czy dotyczy to pracy biurowej, czy też robót na hali produkcyjnej. Ocena ryzyka zawodowego to sposób na ochronę ludzkiego zdrowia i życia, służy oszczędzaniu pracownikom i pracodawcom stresu, strat finansowych i innych kłopotów związanych z wystąpieniem ewentualnych wypadków przy pracy, czy też chorób zawodowych.