Jak przebiega wstępne szkolenie bhp?

Jak przebiega wstępne szkolenie bhp?

Każdy nowo zatrudniony pracownik, zanim przystąpi do wykonywania swoich obowiązków, musi przejść wstępne szkolenie BHP. Jak przebiega takie szkolenie?

Instruktaż ogólny szkolenia wstępnego BHP

Wstępne szkolenie BHP składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego. Instruktaż ogólny trwa 3 godziny lekcyjne (po 45 minut) i obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu BHP, takie jak:

  • przepisy prawne dotyczące BHP,
  • prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP,
  • organizacja służby BHP w zakładzie pracy,
  • zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Instruktaż ogólny prowadzi osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP, np. pracownik służby BHP lub osoba wyznaczona przez pracodawcę.

Instruktaż stanowiskowy na szkoleniu wstępnym BHP

Instruktaż stanowiskowy trwa zazwyczaj 8 godzin lekcyjnych (po 45 minut) i obejmuje szczegółowe zagadnienia z zakresu BHP, dotyczące konkretnego stanowiska pracy, takie jak:

  • czynniki ryzyka występujące na stanowisku pracy,
  • środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane na stanowisku pracy,
  • zasady obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi używanych na stanowisku pracy,
  • zasady postępowania w przypadku awarii, uszkodzenia lub wypadku na stanowisku pracy.

Instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika lub inna osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe.

Po zakończeniu obu części szkolenia, pracownik otrzymuje kartę szkolenia wstępnego BHP, która jest dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia. Szkolenie ma na celu zapewnienie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych. Szkolenie to jest korzystne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Jeśli szukasz profesjonalnej firmy zajmującej się organizacją i prowadzeniem wstępnych szkoleń BHP w Gdyni i okolicach, zapraszamy do kontaktu z nami – zadbamy o bezpieczną przyszłość Twojej firmy i Twoich pracowników.