Jak wdrożyć system zarządzania BHP?

Jak wdrożyć system zarządzania BHP?

Profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa i higieny jest kluczowym aspektem kreowania właściwych warunków pracy w każdym przedsiębiorstwie. Mimo że przepisy BHP są ustalane indywidualnie dla danego zakładu pracy, często ich wartość nie jest doceniana, a wyniki osiągane w tym obszarze pozostawiają wiele do życzenia. W celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników warto doskonalić istniejące rozwiązania. Stworzenie systemu zarządzania BHP i skuteczne wdrożenie go pozwala w widoczny sposób zminimalizować liczbę wypadków na terenie zakładu i chorób wynikających z wykonywanego zawodu, a także zapewnić sprzyjające zdrowiu warunki pracy. Z jakich etapów składa się ten proces?

Zaangażowanie pracowników

Pierwszym krokiem do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jest aktywny udział kierownictwa w opracowywaniu polityki BHP. Dużą rolę odgrywa również motywowanie pracowników do zaangażowania w stworzenie efektywnych procedur związanych z higieną pracy.

Planowanie działań

Aby system BHP działał sprawnie, konieczne jest precyzyjne zaplanowanie związanych z nim czynności i zdarzeń. W projekcie należy uwzględnić czas i miejsce wstępnych i okresowych szkoleń BHP, a także osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg ustalonych procedur i zakres ich kompetencji.

Wdrażanie systemu

Na tym etapie realizowane są kolejne punkty planu. W tym czasie konieczna jest również uważna obserwacja, czy procedury zostały opracowane w sposób poprawny i funkcjonalny. Jeśli nie, należy wprowadzić niezbędne korekty.

Monitorowanie procesów

Po zakończeniu wdrażania systemu zarządzania BHP, trzeba przeprowadzać okresowe kontrole jego skuteczności. Dobrze jest też dokonywać jego aktualizacji w miarę pojawiania się nowych czynników, które mają wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy.