Kto może sporządzać dokumentację powypadkową?

Kto może sporządzać dokumentację powypadkową?

Wypadki w miejscu pracy mogą się zdarzyć pomimo stosowania wszelkich środków ostrożności. W takich sytuacjach dokumentacja powypadkowa odgrywa kluczową rolę. Pozwala ona bowiem na zabezpieczenie dowodów oraz weryfikację okoliczności zdarzenia. Kto jednak może ją sporządzić?

Co obejmuje dokumentacja powypadkowa?

Dokumentacja powypadkowa wykonywana jest w celu uzyskania pełnego obrazu zdarzenia. Zazwyczaj zawiera ona protokół ustalenia stanu urządzenia czy maszyny, która była bezpośrednią przyczyną wypadku. Następnie dokonuje się szczegółowej analizy przebiegu pracy. Dokumentacja powypadkowa obejmuje też informacje na temat obrażeń u osób poszkodowanych oraz sposobu udzielenia pierwszej pomocy. Wszystkie te dokumenty składają się na całość materiału dowodowego, który może być wykorzystany w procesie ustalania odpowiedzialności za wypadek.

Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji?

W przypadku większych firm często specjalistami od przygotowywania dokumentacji powypadkowej są pracownicy działu BHP. Mniejsze przedsiębiorstwa w takich sytuacjach korzystają raczej z pomocy niezależnych firm specjalizujących się w usługach BHP. W ramach wykonywanej przez nas obsługi BHP w Gdyni w razie potrzeby świadczymy również usługi związane z wypadkami przy pracy. Jesteśmy uprawnieni do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, a także sporządzenia protokołu.

Czym grozi niedopełnienie procedur związanych z wypadkiem?

Zignorowanie procedur związanych z dokumentacją powypadkową może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zakładu pracy. Istnieje ryzyko otrzymania wysokiej kary finansowej za nieprzestrzeganie przepisów BHP. Taka sytuacja może ponadto prowadzić do powtórzenia się wypadku w zakładzie pracy, co znacznie obniża efektywność przedsiębiorstwa.