Nowe przepisy dotyczące kontroli trzeźwości w miejscu pracy

Nowe przepisy dotyczące kontroli trzeźwości w miejscu pracy

Kontrola trzeźwości pracowników staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek przeprowadzania takich kontroli w wielu branżach. Celem takiej kontroli jest zapobieganie wypadkom przy pracy, które związane są z działaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Po co przeprowadza się kontrolę trzeźwości pracowników?

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pracy swoim pracownikom. Kontrola trzeźwości jest jednym z narzędzi, które pomaga w tym celu. Nowe przepisy wymagają od pracodawców przeprowadzania regularnych kontroli trzeźwości swoich pracowników, zwłaszcza w przypadku wykonywania niebezpiecznych zawodów. Pracownicy, którzy nie przestrzegają tych przepisów, narażają się na poważne konsekwencje prawne, w tym na sankcje finansowe. Warto pamiętać, że kontrola trzeźwości powinna być przeprowadzana w sposób bezpieczny i profesjonalny – np. przez obsługę BHP. Pracownicy muszą zostać poinformowani o celu i sposobie przeprowadzenia kontroli oraz o konsekwencjach, jakie mogą wynikać z ich wyników. Kontrola trzeźwości jest szczególnie ważna w przypadku wykonywania zawodów, które niosą ze sobą wysokie ryzyko dla zdrowia i życia pracowników oraz innych osób. Należą do nich przede wszystkim kierowcy, pracownicy budowlani oraz osoby obsługujące maszyny i urządzenia przemysłowe. 

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy a nowe prawo

21 lutego 2023 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca możliwość kontroli trzeźwości pracowników, w tym także kontroli obecności innych środków psychoaktywnych. Od tego dnia, jeśli zostały wprowadzone odpowiednie przepisy wewnątrzzakładowe, pracodawca może przeprowadzić samodzielną (lub za pośrednictwem pracownika obsługi BHP), prewencyjną kontrolę trzeźwości, bez obecności policji.